Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/51991/Nathalie Hagman
<<<<<  >>>>>

Nathalie Hagman
svensk handbollsspelare


Wikidata/Q4951993  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1991-07-19 fredag

Ålder idag den 21 september:
32 år, 2 mån, 2 dagar, totalt 11752 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill