Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/12191/Michelle Derblom Jobe
<<<<<  >>>>>

Michelle Derblom Jobe
svensk videojournalist och reporter

Kategori A = annat

Född 1991-07-29 måndag

Ålder idag den 13 juni:
32 år, 10 mån, 15 dagar, totalt 12008 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill