Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/19291/Natalie Minnevik
<<<<<  >>>>>

Natalie Minnevik
svensk skådespelare


Wikidata/Q4967482  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1991-07-13 lördag

Ålder idag den 13 juni:
32 år, 11 mån, 0 dagar, totalt 12024 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill