Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/43555/Pontus Gustafsson
<<<<<  >>>>>

Pontus Gustafsson
svensk skådespelare


Wikidata/Q1121359  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1955-08-15 måndag

Ålder idag den 21 september:
68 år, 1 mån, 6 dagar, totalt 24874 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill