Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/23255/Sven Olof Persson
<<<<<  >>>>>

Sven Olof Persson
svensk TV-programledare


Wikidata/Q20732039  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1955-08-17 onsdag

Ålder idag den 4 december:
68 år, 3 mån, 18 dagar, totalt 24946 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill