Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/64955/Betsy King
<<<<<  >>>>>

Betsy King
amerikansk golfspelare

Kategori S = sport/idrott

Född 1955-08-13 lördag

Ålder idag den 4 december:
68 år, 3 mån, 22 dagar, totalt 24950 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikidata/Q782206


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill