Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/79691/Erika Selin
<<<<<  >>>>>

Erika Selin
svensk sångerska


Wikidata/Q4977975  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1991-08-06 tisdag

Ålder idag den 4 december:
32 år, 3 mån, 29 dagar, totalt 11808 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill