Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/79042/Peter Handke
<<<<<  >>>>>

Peter Handke
österrikisk författare


Wikidata/Q44107  (foto)

Kategori A = annat, mera känd (?)

Född 1942-12-06 söndag

Ålder idag den 17 maj:
79 år, 5 mån, 11 dagar, totalt 29017 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill