Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/69142/Alice Schwarzer
<<<<<  >>>>>

Alice Schwarzer
tysk journalist och förläggare


Wikidata/Q62919  (foto)

Kategori A = annat, mera känd (?)

Född 1942-12-03 torsdag

Ålder idag den 29 jan:
79 år, 1 mån, 26 dagar, totalt 28912 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikipedia på tyska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill