Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/78460/Pia Sundhage
<<<<<  >>>>>

Pia Sundhage
svensk fotbollsspelare och tränare


Wikidata/Q434362  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1960-02-13 lördag

Ålder idag den 3 mars:
64 år, 0 mån, 19 dagar, totalt 23395 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill