Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/17960/Maria Granlund
<<<<<  >>>>>

Maria Granlund
svensk skådespelerska

Kategori U = underhållning

Född 1960-02-10 onsdag

Ålder idag den 24 april:
64 år, 2 mån, 14 dagar, totalt 23450 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q4950778
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill