Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/77842/Ulla Lyttkens
<<<<<  >>>>>

Ulla Lyttkens
svensk skådespelerska

Kategori U = underhållning

Född 1942-09-21 måndag

Ålder idag den 4 december:
81 år, 2 mån, 13 dagar, totalt 29659 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q4964462
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill