Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/52242/Dennis Conner
<<<<<  >>>>>

Dennis Conner
amerikansk seglare


Wikidata/Q1189055  (foto)

Kategori S = sport/idrott, mera känd (?)

Född 1942-09-16 onsdag

Ålder idag den 25 okt:
79 år, 1 mån, 9 dagar, totalt 28894 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill