Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/75375/Håkan Iwar
<<<<<  >>>>>

Håkan Iwar
svensk journalist

Kategori A = annat

Född 1975-11-20 torsdag

Ålder idag den 4 december:
48 år, 0 mån, 14 dagar, totalt 17546 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q28650205
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill