Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/12875/Michael Svensson
<<<<<  >>>>>

Michael Svensson
svensk fotbollsspelare


Wikidata/Q942893  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1975-11-25 tisdag

Ålder idag den 21 september:
47 år, 9 mån, 26 dagar, totalt 17467 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill