Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/74076/Robert Kronberg
<<<<<  >>>>>

Robert Kronberg
svensk häcklöpare


Wikidata/Q457440  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1976-08-15 söndag

Ålder idag den 26 september:
46 år, 1 mån, 11 dagar, totalt 16843 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill