Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/17976/Boudewijn Zenden
<<<<<  >>>>>

Boudewijn Zenden
nederländsk fotbollsspelare


Wikidata/Q271615  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1976-08-15 söndag

Ålder idag den 21 september:
47 år, 1 mån, 6 dagar, totalt 17203 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill