Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/73953/Rajne Söderberg
<<<<<  >>>>>

Rajne Söderberg
svensk friidrottare

Kategori S = sport/idrott, mera känd (?)

Född 1953-12-02 onsdag

Ålder idag den 17 maj:
68 år, 5 mån, 15 dagar, totalt 25003 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q6201659
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill