Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/65153/Franz Klammer
<<<<<  >>>>>

Franz Klammer
österrikisk alpin skidåkare (störtlopp)


Wikidata/Q7667  (foto)

Kategori S = sport/idrott, mera känd (?)

Född 1953-12-03 torsdag

Ålder idag den 29 jan:
68 år, 1 mån, 26 dagar, totalt 24894 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill