Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/73080/Jimmie Strimell
<<<<<  >>>>>

Jimmie Strimell
svensk sångare


Wikidata/Q506121  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1980-12-03 onsdag

Ålder idag den 29 jan:
41 år, 1 mån, 26 dagar, totalt 15032 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill