Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/43980/John Terry
<<<<<  >>>>>

John Terry
brittisk fotbollsspelare


Wikidata/Q83456  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1980-12-07 söndag

Ålder idag den 21 september:
42 år, 9 mån, 14 dagar, totalt 15628 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill