Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/70638/Helge Skoog
<<<<<  >>>>>

Helge Skoog
svensk skådespelare


Wikidata/Q6180176  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1938-08-06 lördag

Ålder idag den 21 september:
85 år, 1 mån, 15 dagar, totalt 31092 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill