Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/25638/Rod Laver
<<<<<  >>>>>

Rod Laver
australisk tennisspelare


Wikidata/Q105550  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1938-08-09 tisdag

Ålder idag den 26 september:
84 år, 1 mån, 17 dagar, totalt 30729 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill