Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/69656/Ketil Høegh
<<<<<  >>>>>

Ketil Høegh
norsk skådespelare

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1956-12-03 måndag

Ålder idag den 27 jun:
65 år, 6 mån, 24 dagar, totalt 23947 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på norska, bokmål
    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q11980547

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill