Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/55956/Peter Dalle
<<<<<  >>>>>

Peter Dalle
svensk skådespelare


Wikidata/Q5701514  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1956-12-05 onsdag

Ålder idag den 17 maj:
65 år, 5 mån, 12 dagar, totalt 23904 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill