Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/66088/Harpo Marx
<<<<<  >>>>>

Harpo Marx    †
amerikansk skådespelare och Marx-broder


Wikidata/Q317237  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1888-11-23 fredag
Avliden 1964-09-28 måndag

Född för 134 år, 9 mån, 28 dagar sedan, totalt 49244 dagar

Avled vid en ålder av 75 år, 10 mån, 5 dagar, totalt 27702 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill