Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/61188/Rulle Bohman
<<<<<  >>>>>

Rulle Bohman    †
svensk skådespelare


Wikidata/Q5580799  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1888-11-23 fredag
Avliden 1933-12-01 fredag

Född för 135 år, 6 mån, 20 dagar sedan, totalt 49510 dagar

Avled vid en ålder av 45 år, 0 mån, 8 dagar, totalt 16443 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill