Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/65973/Vanna Rosenberg
<<<<<  >>>>>

Vanna Rosenberg
svensk skådespelare, komiker och sångerska


Wikidata/Q4975478  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1973-04-03 tisdag

Ålder idag den 24 april:
51 år, 0 mån, 21 dagar, totalt 18649 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill