Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/32173/Nicke Borg
<<<<<  >>>>>

Nicke Borg
svensk Backyard Babies-medlem


Wikidata/Q4356056  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1973-04-03 tisdag

Ålder idag den 24 april:
51 år, 0 mån, 21 dagar, totalt 18649 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill