Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/64182/Alexis Bledel
<<<<<  >>>>>

Alexis Bledel
amerikansk skådespelare


Wikidata/Q192887  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1982-09-16 torsdag

Ålder idag den 25 okt:
39 år, 1 mån, 9 dagar, totalt 14284 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill