Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/36882/Sofia Jannok
<<<<<  >>>>>

Sofia Jannok
svensk samisk sångerska, skådespelare och renägare


Wikidata/Q464204  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1982-09-15 onsdag

Ålder idag den 18 sep:
39 år, 0 mån, 3 dagar, totalt 14248 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill