Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/63451/Lars Rudolfsson
<<<<<  >>>>>

Lars Rudolfsson
svensk regissör


Wikidata/Q6082841  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1951-09-18 tisdag

Ålder idag den 15 augusti:
70 år, 10 mån, 27 dagar, totalt 25899 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill