Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/44151/David Coverdale
<<<<<  >>>>>

David Coverdale
brittisk sångare


Wikidata/Q115962  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1951-09-22 lördag

Ålder idag den 26 september:
71 år, 0 mån, 4 dagar, totalt 25937 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill