Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/57745/Bryan Ferry
<<<<<  >>>>>

Bryan Ferry
brittisk musiker


Wikidata/Q216179  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1945-09-26 onsdag

Ålder idag den 4 december:
78 år, 2 mån, 8 dagar, totalt 28558 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill