Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/39845/Janne Schaffer
<<<<<  >>>>>

Janne Schaffer
svensk gitarrist


Wikidata/Q723445  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1945-09-24 måndag

Ålder idag den 21 september:
77 år, 11 mån, 27 dagar, totalt 28486 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill