Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/37156/Peter Buck
<<<<<  >>>>>

Peter Buck
amerikansk gitarrist


Wikidata/Q346801  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1956-12-06 torsdag

Ålder idag den 27 jun:
65 år, 6 mån, 21 dagar, totalt 23944 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill