Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/55865/Patrik Arve
<<<<<  >>>>>

Patrik Arve
svensk sångare


Wikidata/Q5560405  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1965-09-19 söndag

Ålder idag den 28 november:
57 år, 2 mån, 9 dagar, totalt 20889 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill