Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/37365/David Wenham
<<<<<  >>>>>

David Wenham
australisk skådespelare


Wikidata/Q296328  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1965-09-21 tisdag

Ålder idag den 4 december:
58 år, 2 mån, 13 dagar, totalt 21258 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill