Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/54979/Joel Kinnaman
<<<<<  >>>>>

Joel Kinnaman
svensk skådespelare


Wikidata/Q28262  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1979-11-25 söndag

Ålder idag den 21 september:
43 år, 9 mån, 26 dagar, totalt 16006 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill