Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/40679/Jennie Asplund
<<<<<  >>>>>

Jennie Asplund
svensk gitarrist


Wikidata/Q4936808  (foto)

Kategori A = annat

Född 1979-11-24 lördag

Ålder idag den 14 juli:
44 år, 7 mån, 20 dagar, totalt 16304 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill