Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/54267/Maria Fernström
<<<<<  >>>>>

Maria Fernström
svensk sprinter

Kategori S = sport/idrott, mera känd (?)

Född 1967-09-08 fredag
Avliden 2002-10-20 söndag

Född för 54 år, 8 mån, 9 dagar sedan, totalt 19975 dagar

Avled vid en ålder av 35 år, 1 mån, 12 dagar, totalt 12826 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q4947918


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill