Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/14567/Harry Connick jr
<<<<<  >>>>>

Harry Connick jr
amerikansk musiker/skådespelare


Wikidata/Q313755  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1967-09-11 måndag

Ålder idag den 29 jan:
54 år, 4 mån, 18 dagar, totalt 19864 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill