Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/53773/James Marsden
<<<<<  >>>>>

James Marsden
amerikansk skådespelare


Wikidata/Q485901  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1973-09-18 tisdag

Ålder idag den 15 augusti:
48 år, 10 mån, 27 dagar, totalt 17863 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill