Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/42173/Daniel Westling
<<<<<  >>>>>

Daniel Westling
svensk prins och hertig av Västergötland


Wikidata/Q209449  (foto)

Kategori A = annat

Född 1973-09-15 lördag

Ålder idag den 15 augusti:
48 år, 11 mån, 0 dagar, totalt 17866 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill