Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/50348/Ozzy Osbourne
<<<<<  >>>>>

Ozzy Osbourne
brittisk musiker


Wikidata/Q133151  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1948-12-03 fredag

Ålder idag den 29 jan:
73 år, 1 mån, 26 dagar, totalt 26720 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill