Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/13248/Lennie Norman
<<<<<  >>>>>

Lennie Norman
svensk stå-upp-komiker


Wikidata/Q6017203  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1948-12-04 lördag

Ålder idag den 17 maj:
73 år, 5 mån, 13 dagar, totalt 26827 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill