Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/50264/Tomas Sandström
<<<<<  >>>>>

Tomas Sandström
svensk ishockeyspelare


Wikidata/Q1376695  (foto)

Kategori S = sport/idrott, mera känd (?)

Född 1964-09-04 fredag

Ålder idag den 17 maj:
57 år, 8 mån, 13 dagar, totalt 21074 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill