Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/79664/Amanda Ooms
<<<<<  >>>>>

Amanda Ooms
nederländsk-svensk skådespelerska


Wikidata/Q454032  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1964-09-05 lördag

Ålder idag den 4 december:
59 år, 2 mån, 29 dagar, totalt 21639 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill