Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/45846/Tommy Lee Jones
<<<<<  >>>>>

Tommy Lee Jones
amerikansk skådespelare


Wikidata/Q170587  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1946-09-15 söndag

Ålder idag den 18 sep:
75 år, 0 mån, 3 dagar, totalt 27397 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill