Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/34546/Oliver Stone
<<<<<  >>>>>

Oliver Stone
amerikansk regissör


Wikidata/Q179497  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1946-09-15 söndag

Ålder idag den 18 sep:
75 år, 0 mån, 3 dagar, totalt 27397 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill